Tuổi trẻ này, hãy dũng cảm yêu đi, đừng sợ!,

Tuổi trẻ này, hãy dũng cảm yêu đi, đừng sợ!
…Tuổi trẻ của mỗi người chỉ có một lần mà thôi, đừng vì những nỗi sợ mơ hồ hay những lần đau đớn vì vấp ngã mà không dám bước tiếp. Đừng phí hoài tuổi trẻ của mình như vậy. Hãy sống như thể là ngày cuối mình được sống, trọn vẹn và yêu thương nồng nhiệt!
Ekip: Star Studio by Đắc Ngọc.
Photo: Huy Ngô.
Áo đẹp & quần đẹp: Phát Hữu Trần


Facebook: https://www.facebook.com/mc.dac.ngoc

2 thoughts on “Tuổi trẻ này, hãy dũng cảm yêu đi, đừng sợ!,”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *