Chôm chuẩn tự nhiên, Nhà mình trồng khoảng 10 cây chôm chôm trong vườn, để ra quả tự nhiên, chỉ bón phân gà nhà…

Chôm chuẩn tự nhiên
Nhà mình trồng khoảng 10 cây chôm chôm trong vườn, để ra quả tự nhiên, chỉ bón phân gà nhà nuôi, thế mà năm nay thất mùa trong khi thiên hạ thì sai trĩu quả. Từ đầu mùa mình đã định bụng là thôi không bán buôn xa nữa, bán tại địa phương thôi nhưng ở đây rẻ quá bán như cho, thương mẹ cả năm chỉ trông đến mùa trái cây mà năm nay vừa thất mùa vừa bán giá rẻ. Thất mùa có lẽ do trời do đất, và một phần do mình, mình nói mẹ đừng bón phân hoá học, đừng xịt thuốc chi cả. Kết quả là vườn năm nay trời cho nhiêu hái vậy. Nên mình lại phải bán xa.
Vườn nhà đã k xịt cỏ 2 năm rồi ạ.
Là chôm chôm thái, giòn, ngọt.
Bạn nào muốn ăn chôm chôm thì nhắn mình, mình k dám khen ngon nhưng bảo đảm vị tự nhiên nhất.
Mình ưu tiên bán cho khách lẻ nếu các bạn mua 10kg trở lên và ra bến xe miền đông lấy được, giá thì inbox dùm mình nhé.


Facebook: https://www.facebook.com/QuangThao1988

4 thoughts on “Chôm chuẩn tự nhiên, Nhà mình trồng khoảng 10 cây chôm chôm trong vườn, để ra quả tự nhiên, chỉ bón phân gà nhà…”

  1. Chôm chôm này e ăn r bao ngon luôn. Bữa e về tính mua măng cụt mà đi gấp quá ko kịp hỏi c luôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *